+38 (097) 606 77 57

+38 (099) 016 18 90


Додаток №1 до Публічного договору про надання інформаційних та освітніх послугПравила комунікації в чатах та інші умови надання Послуг

Правила комунікації в чатах та інші умови надання послуг (надалі – Правила) встановлюють права та обов'язки між
Фізичною особою-підприємцем Романюк Іванною Станіславівною,
надалі по тексту “Виконавець” з однієї Сторони, та
Замовником - будь-якою дієздатною фізичною особою, або юридичною особою, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких Послуг, з іншої сторони.


Ці Правила становлять невід'ємну складову частину Договору. Умови цих Правил не є вичерпними та можуть доповнюватися нормами Договору та/або інших його невід'ємних складових (в т.ч. додаткових угод, політик, регламентів, тощо.)
Виконавець має право внести зміни та/або доповнення до цих Правил, які доводяться до відома Замовників.
Правила діють для всіх без виключення Замовників, незалежно від часу укладення Договору чи інших обставин.

По тексту куратори Курсу та/або Виконавець об'єднані поняттям “Виконавець”.
1. Засобом комунікації між Сторонами Договору є чат у Telegram, створений та названий Виконавцем. Чат у Telegram створено з метою комунікації між Виконавцем та Замовниками щодо предмету (теми) Курсу, задля ефективного засвоєння Матеріалів. Особисті питання, образи, наклепи, не конструктивна критика, оціночні судження, реклама Замовника чи третіх осіб, товарів, послуг в чаті у Telegram не допускається.
2.Спілкування відбувається державною мовою.
3.Спілкування зі сторони Замовника відбувається шляхом надіслання текстових повідомлень. 
4.Виконавець відповідає на запитання викладені у текстових повідомленнях в чаті у Telegram лише в робочі дні (з понеділка по суботу, крім святкових та вихідних днів), у робочі години (з 9:00 до 18:00), якщо інше не визначено Виконавцем.
5.Запитання Замовника мають стосуватися предмету Курсу. Замовник спочатку зобов’язаний ознайомитися з Матеріалами уроку, а після цього має право задавати питання, відповіді на які не надані в уроці / його Матеріалах. Всі уроки на платформі розділені на розділи і стосуються одного відео чи домашнього завдання. Додатково внизу домашнього завдання в деяких уроках є пояснення як виконувати завдання та допоміжні матеріали від Виконавця. Якщо внаслідок опрацювання уроку/Матеріалів/пояснень та/або допоміжних матеріалів, у Замовника є питання, відповідь на яке не міститься у зазначених матеріалах, Замовник задає це питання у чаті.
6.Виконавець відповідає на питання, які відносяться до предмету (теми) уроку. Якщо в наступних уроках Курсу будуть зазначені відповіді на поставлені питання Замовником, Виконавець надасть інформацію про це і не зобов’язаний відповідати на такі питання.
7.Замовник ознайомлюється з уроками/проходить уроки по порядку, задля ефективності сприйняття інформації та дотримання структури Курсу. Питання щодо майбутніх уроків до моменту їх проходження Замовником не розглядаються.
8.При формуванні питання, з метою засвоєння інформації, Замовник має написати передбачувану відповідь на нього. (Як ви думаєте? Як би ви зробили? Як краще - так чи так?)
9.Замовник під час Курсу має право виконувати замовлення від клієнтів (третьої особи), тобто замовлення послуги створення веб-сайту за темою Курсу. У такому випадку, Замовник запевняє, що розуміє індивідуальність кожного замовлення та можливу відсутність відповідності Матеріалів курсу індивідуальним запитам клієнтів, що не вважається дефектом (недоліком) Курсу. При наданні послуг клієнту, Замовник зобов’язується виконувати вимоги Виконавця, скрипти/алгоритми чи інші вимоги, викладені в документах, листуванні, чатах щодо надання послуги клієнту. Виконавець надає перевагу у вирішенні питань Замовника, який працює з клієнтом. 
10. Замовник повинен подавати домашні завдання через Платформу за допомогою визначеного функціоналу (де є посилання (текстове, графічне, тощо) на домашні завдання). Виконавець має право надавати коментарі, рекомендації до виконаних домашніх завдань, а також не приймати виконане домашнє завдання. У такому випадку, Замовник зобов'язаний привести домашнє завдання у відповідність вимогам Виконавця.  
11. Виконавець не зобов’язаний задовольняти індивідуальні запити Замовника, відповідати його особистим очікуванням. Курс та його Матеріали призначені для необмеженого кола осіб. Виконавець не зобов’язаний відповідати на питання Замовника, якщо ці питання стосуються базових навичок володіння комп’ютером та/або пошуку інформації. Виконавець не відповідає за обладнання Замовника, його вид, особливості, характеристики, функціонування і за наслідки використання цього обладнання, в тому числі під час отримання Послуг Виконавця.
12. Виконавець не несе відповідальності за оновлення програм (зокрема Figma, Weblium), з якими працює Замовник протягом отримання Послуг, і наслідки пов'язані з таким оновленням. 
13. Невиконання цих Правил вважається порушенням Замовником дисципліни під час отримання Послуг за Договором і тягне за собою наслідки, передбачені Договором.
14.Виконавець не зобов’язаний попереджати Замовника про порушення ним цих Правил і про можливі наслідки заздалегідь.