+38 (097) 606 77 57

+38 (099) 016 18 90


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання інформаційних та освітніх послуг

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником.
У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, дії визначені в п. 1.5. цього Договору є акцептом цієї оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційних та освітніх послуг (надалі – «Договір») на умовах викладених нижче.Фізична особа-підприємець Романюк Іванна Станіславівна, яка що діє на підставі даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису – 2010350000000321915, дата запису – 02.06.2023 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3466410646, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує дієздатним фізичним особам, або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

Визначення термінів

Матеріали – лекції, промови, зображення, аудіозаписи, відеоролики, презентації та/або інші матеріали, що містять інформаційний та освітній характер курсу «Вебдизайн, розробка сайтів під ключ. Weblium», які створені Виконавцем, або права на які передано Виконавцеві.
Сайт/Вебсайт – вебсторінка, доступна в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація щодо умов надання Послуг за цим Договором, зокрема, але не виключно: https://romanuk.com.ua/
Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена на Сайті та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, щодо приєднання до Публічного договору про надання інформаційних та освітніх послуг.
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Послуги – одна або декілька інформаційних та/або освітніх послуг, які надаються Виконавцем, та умови надання яких зазначені на Сайті.
Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа, або юридична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких Послуг.
Курс – захід або серія заходів, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційні та/або освітні послуги за методиками Виконавця.
Платформа – сайт/сервіс до якого Замовник отримує доступ за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (персональне посилання та/або пароль) після оплати Послуг Виконавця та у якому розміщуються інформаційні матеріали для надання Послуг за цим Договором.
Тариф – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання окремих різновидів Послуг за цим Договором для Замовника (вартість Послуг).

1. Предмет договору та загальні положення

1.1. На підставі та умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику інформаційні та/або освітні послуги з доступу до Матеріалів Курсу (далі – «Навчальний курс/Курс»), а Замовник приймає такі Послуги та сплачує їх, згідно з обраним Тарифом та умовами цього Договору.1.2. Послуги надаються дистанційно через мережу Інтернет, шляхом надання доступу до Матеріалів Курсу на Платформі.1.3. Всі умови та порядок надання Послуг розміщені в цьому Договорі та на Сайті Виконавця. 1.4. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту сукупного або окремого виконання Замовником будь-якої з дій, передбачених п. 1.5. Договору, що означає повне і беззастережне прийняття ним всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та діє протягом усього терміну отримання Послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору або нормами чинного законодавства України.  1.5. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:  1.5.1. факт реєстрації/авторизації Замовника на Сайті Виконавця та/або оформлення замовлення Послуг на Сайті Виконавця;1.5.2. оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Сайту та/або на підставі виставленого рахунку;1.5.3. поставив(ла) галочку поруч із тезою: «Я прочитав(ла) і погоджуюсь з умовами Публічної оферти»; 1.5.4. письмове (в тому числі, в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаються дійними лише за умови технічних неполадок на Сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату та/або реєстрацію/авторизацію.1.6. Будь-яка із зазначених у п. 1.5. Договору дій окремо, якщо вона виконана Замовником Послуг, свідчить про те, що Замовник Послуг ознайомлений з цим Договором і згодний з його умовами в повному обсязі. 1.7. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.1.8. Всі умови цього Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами цього Договору, він не має права користуватися Послугами Виконавця.1.9. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у цей Договір або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов’язується припинити користування Послугами.

2. Реєстрація Замовника на Сайті

2.1. Під обліковим записом розуміється аккаунт Замовника в особистому кабінеті. Реєстрація відбувається на Платформі, посилання на яку буде надано Виконавцем.
2.2. Під час реєстрації Замовник заповнює необхідні поля персональними даними (ім'я, електронна пошта, адреса, телефон) і вказує пароль, який надалі буде використовуватися для доступу до аккаунту.
2.3. Замовникові забороняється передавати третім особам свій логін і пароль, до того ж, він несе повну відповідальність за збереження персонального логіна і пароля.
2.4. Замовник зобов'язується вказувати правдиві дані при реєстрації; Замовники, які вказали неправдиві контактні дані, будуть позбавлені права використовувати Платформу. 

3. Вартість послуг, порядок та умови розрахунків

3.1. Замовник здійснює оплату Послуг за Тарифом, який встановлюється Виконавцем та розміщений на Сайті Виконавця. Замовник здійснює оплату Послуг за одним з наступних Тарифів: самостійний; груповий; індивідуальна робота із Виконавцем та лектором курсу. Кількість місць на Тарифи індивідуальний та груповий обмежена, кількість місць на тариф самостійний не обмежена. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені Тарифи для різних видів Послуг у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин та/або додавати нові Тарифи. Актуальна інформація про Тарифи для різних видів Послуг розміщена на Сайті Виконавця.
3.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником у повному обсязі (100% вартості Тарифу) до початку надання Послуг за цим Договором на банківські реквізити Виконавця шляхом безготівкового переказу, зокрема, за допомогою платіжних систем, оплати через Сайт Виконавця або банківських реквізитів, наданих Виконавцем.
3.3. За погодженням з Виконавцем, можлива оплата частинами: 50% вартості Тарифу до початку надання Послуг за цим Договором та 50% вартості Тарифу після надання доступу до 3 модуля Курсу, але будь-якому разі не пізніше, ніж протягом 2 тижнів від початку надання Послуг за цим Договором. Перша частина оплати за цим пунктом є завдатком. При відмові Замовника від оплати інших 50 % вартості Тарифу Курсу завдаток не повертається.
3.4. У випадку, якщо Замовник здійснив часткову оплату за Послуги без погодження на часткову оплату з боку Виконавця, Виконавець має право відмовитися від надання Послуг та повернути часткову оплату.
3.5. Замовник може зарезервувати місце та Вартість Тарифу. Ціна резервування встановлюється Виконавцем в розмірі 1000 грн. та є завдатком за цим Договором. При відмові Замовника від оплати Курсу завдаток не повертається.
3.6. У разі не здійснення оплати, Послуги за Договором не надаються, доступ до Платформи не надається або анульовується.
3.7. У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються/передаються третім особам.
3.8. Вартість Послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками чи платіжними системами за проведення платежу та/або за конвертацію валют. Комісійні витрати за здійснення платежів за цим Договором Замовник сплачує додатково. Також Замовник несе всі вищевказані витрати у випадку повернення Виконавцем йому оплати за послуги Виконавця у випадках, передбачених цим Договором.
3.9. Виконавець не несе відповідальність за послуги третіх осіб щодо застосуванням платіжних інструментів та операторів платіжних систем, та має право відмовити Замовнику у наданні Послуг у випадку неотримання оплати від Замовника, якщо оплата була здійснена останнім через таких посередників, та кошти не були отримані Виконавцем. Будь-які ризики щодо перерахування коштів на рахунок Виконавця несе Замовник до моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця.
3.10.Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

4. Загальні умови надання послуг

4.1. Надання Послуг починається з моменту їх оплати Замовником та отримання останнім підтвердження з посиланням на електронну пошту Замовника, яка була зазначеним ним при реєстрації/авторизації/оформленні замовлення та/або оплати на Сайті, шляхом акцепту (прийняття) умов цього Договору, без його письмового підписання Сторонами. 4.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є момент надання Замовнику доступу до Платформи та/або Матеріалів Курсу та/або окремих Матеріалів та/або каналу в месенджері Telegram та/або чату Курсу.  4.3. Виконавець має право залучати до виконання цього Договору третіх осіб, зокрема, укладаючи з ними окремі договори. Виконавець має право передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без узгодження з Замовником, при цьому Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії третіх осіб як за свої власні дії. 4.4. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в Розділі 13 цього Договору.4.5. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується наданням доступу до Платформи та/або Матеріалів Курсу та/або окремих Матеріалів та/або каналу в месенджері Telegram та/або чату Курсу, шляхом надання текстових, графічних чи відео Матеріалів, або посилань для доступу до них, без укладення Сторонами жодних додаткових документів на підтвердження факту надання Послуг. Підписання акту-приймання передачі наданих Послуг не відбувається, Послуга вважається прийнятою після отримання Замовником доступу в порядку передбаченому цим пунктом.4.6. Доступ до Платформи/ Навчальних курсів надається лише особам віком з 16 років. Доступ до Платформи/ Навчальних курсів неповнолітнім особам надається лише за умови надання Виконавцеві письмового дозволу батьків чи інших законних представників або у випадку здійснення оплати Послуг батьками чи іншими законними представниками неповнолітньої особи.4.7. Замовнику забороняється видавати себе за іншу особу, змінювати біографічні дані, передавати доступ до Платформи/Навчальних курсів іншим особам.4.8. Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті отримання Послуг за цим Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства.

5. Умови надання послуги – Навчальний курс

5.1. Послуга Навчальний курс включає в себе надання Замовнику інформаційних та/або освітніх Послуг шляхом надання доступу до Платформи та/або Матеріалів Курсу для вивчення наданих Матеріалів, надання завдань для самостійної роботи Замовника, зокрема шляхом виконання практичних завдань, які входять в оплачений Тариф, здійснення перевірки таких завдань відповідно до розкладу, надання можливості залишати коментарі, відгуки в особистому кабінеті, надання доступу до каналу в месенджері Telegram та чату для спілкування. Виконавець гарантує детальні авторські уроки, підтримку проходження навчання відповідно до умов оплаченого Замовником Тарифу, перевірку практичних завдань, виконаних Замовником. 5.2. При отриманні Послуги Замовник зобовʼязується дотримуватися регламенту, строків, порядку та вимог, встановлених Виконавцем. Після завершення строків надання Послуги, здійснення перевірки завдань не відбувається. Доступ до Матеріалів першого уроку Курсу надається Замовнику з моменту початку надання Послуг. Доступ до Матеріалів наступних уроків Курсу надається Замовнику поступово з інтервалами в після надання доступу до Матеріалів попереднього уроку Курсу.5.3. При отриманні Послуги під час проходження Навчального курсу за Тарифом індивідуальний та лише за умови виконання Замовником практичних завдань відповідно до Вимог Навчального курсу та Виконавця, Виконавець надає Замовнику практичну роботу з надання послуги з розробки сайту третій особі. При цьому вся сума оплати від третьої особи за такі послуги належать Замовнику. 5.4. Замовник самостійно виконує всі завдання, які надаються Виконавцем за цим Договором, та зобовʼязується не копіювати чужі роботи (частково або повністю) з метою отримання сертифікату, передбаченого п. 5.7. Договору. 5.5. Якщо Замовник вже здійснив оплату за Послуги, але доступ до Матеріалів Курсу ще не відбувся у зв’язку з технічними збоями роботи Сайту / Платформи, Замовник не має права звернутися до Виконавця з запитом про повернення коштів. Виконавець протягом 14 банківських днів зобов’язується належним чином повторно надати Послугу у випадку, передбаченому цим пунктом Договору.5.6. Після оплати за Послуги та/або після здійснення резервування місця та вартості Тарифу незалежно від надання доступу до будь-яких елементів Курсу та/або Матеріалів, грошові кошти, зараховані на поточний рахунок Виконавця за Послугу та/або за здійснення резервування місця та вартості Тарифу, Замовнику не повертаються, не передаються на користь третіх осіб і жодним чином не компенсуються.5.7. Замовник отримує сертифікат, що підтверджує проходження останнім Навчального курсу, у випадку дотримання Замовником положень цього Договору та виконання ним усіх умов отримання Послуг, в тому числі, але не виключно, за умови своєчасної та в повному обсязі здачі (виконання) всіх обов’язкових завдань, передбачених пунктами 5.1., 5.4. Договору, які за умови їх належної здачі (виконання) будуть прийняті Виконавцем, а також в разі, якщо Тариф, придбаного Навчального курсу, передбачає право на отримання сертифікату. Замовник отримує сертифікат лише за умови виконання основних практичних завдань, а саме лише за умови здачі не менше 2 розроблених сайтів за час проходження Курсу.5.8. Доступ до Навчального курсу надається на строк, визначений на Сайті щодо відповідного Тарифу, який обрав та оплатив Замовник. Доступ до Тарифу самостійний надається строком на 6 місяців. Доступ до Тарифу груповий надається строком на 1 рік. Доступ до Тарифу індивідуальний надається безстроково.5.9. Доступ до Навчального курсу може бути припинено у зв’язку з порушенням умов цього Договору.

6. Обмеження

6.1. Виконавець вправі заборонити (або обмежити) дії Замовника, що суперечать умовам цього Договору. Такими діями будуть вважатися всі перелічені нижче дії, а також ті, які на думку співробітників Виконавця порушують умови цього Договору.
6.2. Виконавець забороняє будь-які спроби Замовника зібрати інформацію на Платформі або на Сайті.
6.3. Замовникові забороняється копіювати або використовувати будь-які частини функціоналу Платформи/Сайту або доступ до них у комерційних цілях.
6.4. Замовник не має права передавати дані доступу до свого облікового запису в сервісі третім особам, а також реєструватися від імені іншої людини без її відома або згоди.
6.5. Користувачеві не дозволяється будь-якими, в тому числі й незаконними, шахрайськими способами, намагатися отримати персональну інформацію про інших клієнтів Виконавця.

7. Відмова від гарантій

7.1. Послуги Виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Замовник погоджується, що використовує Послуги Виконавця виключно на свій розсуд та ризик і несе за це односторонню відповідальність. Виконавець гарантує опанування Замовником навиків веб-дизайну, розробки сайтів під ключ за допомогою конструктора сайтів Weblium лише за умови виконання Замовником всіх практичних завдань, передбачених у пунктах 5.1., 5.4. Договору.
7.2. Виконавець не несе ніякої відповідальності за можливі не отримані Замовником результати, здобутки, працевлаштування, досягнення, прибутки, за репутаційні, інші ризики, тощо, які можуть виникнути при використанні Послуг Виконавця.
7.3. Результати різних Замовників можуть значно відрізнятися при користуванні одними і тими ж Послугами. Використовуючи Послуги Виконавця, Замовник відмовляється від будь-яких претензій до Виконавця з приводу результатів використання Послуг Виконавця.
7.4. Замовник повідомлений про те, що його незгода з думкою Виконавця чи залучених ним третіх осіб і змістом навчання не є підставою для повернення сплачених грошових коштів.

8. Права інтелектуальної власності

8.1. Права інтелектуальної власності всі об’єкти (в тому числі, проте не виключно, фото, відео, інформаційні та інші матеріали), які надаються в користування Замовнику під час надання Послуг за цим Договором з метою належного надання Послуг, належать Виконавцеві.
8.2 Замовник не має та не набуває, в процесі користування Послугами Виконавця, майнових та/або немайнових прав інтелектуальної власності на об’єкти та продукти інтелектуальної і творчої діяльності Виконавця.
8.3. Замовник має право використовувати обʼєкти інтелектуальної власності Виконавця в особистих та некомерційних цілях, з освітньою метою та без мети отримання прибутку.
8.4. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за використання та/або розповсюдження об’єктів права інтелектуальної власності, що належать Виконавцю та використовуються з метою належного надання Послуг за цим Договором всупереч п. 8.3. цього Договору.
8.5. У разі виявлення факту плагіату, копіювання обʼєктів права інтелектуальної власності Виконавця, їх фрагментів та/або несанкціонованого використання, в тому числі запис на відео- або аудіо носії, розповсюдження їх у будь-якому форматі, Замовник несе відповідальність відповідно до п. 10.5. цього Договору.

9. Відповідальність сторін та вирішення спорів

9.1. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.9.2. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за місцезнаходженням Виконавця.9.3. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання Послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку в будь-який момент без повернення грошових коштів Замовнику, з правом відключення Замовника від доступу до всіх Платформ, Сайтів та Матеріалів, доступ до яких надано під час надання Послуг за цим Договором, в разі порушення Замовником умов цього Договору, зокрема, але не виключно в таких випадках:9.3.1. публікація Замовником на будь-яких ресурсах в мережі Інтернет, Сайтах Виконавця, в коментарях та/або в чатах в ході надання Послуг, у пресі, передачу по радіо, телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації, в тому числі, соціальних мережах, викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній людині, інформації, забороненої цим Договором, недостовірної, неправдивої інформації щодо Виконавця або отриманих Послуг, в тому числі розпалює міжнаціональні конфлікти, пропагує чи підтримує військову агресію Російської Федерації проти України, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших Замовників або Виконавця, залучених ним третіх осіб, публікація інформації на Платформах чи Сайтах Виконавця, яка не стосується тематики Послуг або публікація рекламної інформації. 9.3.2. порушення Замовником дисципліни під час отримання Послуги за цим Договором, а також здійснення наклепів, образ, обмов на Виконавця та/або залучених ним до надання Послуг третіх осіб.9.3.3. встановлення факту порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, та/або залучених ним до надання Послуг третіх осіб, інших Замовників.9.3.4. розголошення третім особам інформацію про інших Замовників, отриману в період надання Послуг, а також про методики надання Послуг та будь-яку іншу конфіденційну інформацію та комерційну таємницю.9.3.5. неповною оплатою Замовником за надані послуги, згідно з розділом 3 Договору. 9.3.6. порушення Замовником своїх обов'язків, передбачених цим Договором.9.4. У випадку порушень, визначених п. 9.3. Договору оплата за Послуги та/або оплата за резервування місця та Вартості Тарифу, зарахована на поточний рахунок Виконавця, Замовнику не повертається, не переноситься на користь третіх осіб і жодним чином не компенсується.9.5. За вчинення Замовником дій з порушення прав інтелектуальної власності Виконавця, які визначені в п. 9.5. Договору, авторизація Замовника анулюється, Замовник сплачує штраф у розмірі подвійної вартості наданої Послуги, а також збитки та моральну шкоду.

10. Угода про порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття персональних даних (Політика конфіденційності)

10.1. При придбанні Послуг Замовником, останній надає добровільну згоду на збір, обробку, використання та зберігання персональних даних.
10.2. До переліку персональних даних належить: прізвище, імʼя, вік, номер телефону, електронна пошта, відомості, що стосуються професійної діяльності, посилання на соціальні мережі (Telegram, Instagram), адреса для відправки сертифікату, а також інші особисті відомості, що містяться в анкетах, в запитах форм попередньої реєстрації, зворотнього звʼязку, електронних повідомленнях.
10.3. Збір, обробка та використання персональних даних здійснюється з метою: забезпечення звʼязку з Замовником; надання доступу до Курсу, Матеріалів; інформування про старт Курсу чи вступу на Курс; інформування про нові продукти, лекції, воркшопи школи.
10.4. Персональні дані зберігаються на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети, зазначеній в ці Угоді (протягом того періоду, поки Замовник має відносини з Виконавцем або поки Виконавцю необхідно вести облік таких відносин).
10.5. Замовник погоджується з тим, що конфіденційність переданих даних через Інтернет не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Виконавцю, останній не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.
10.6. Замовник дає згоду, а Виконавець має право поширювати персональні дані для третіх осіб, які виконують свої зобов’язання щодо надання інформаційних послуг Виконавцю (надання доступу та продаж Матеріалів, Курсу, для комунікації та вирішення технічних проблем).
10.7. Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, а також від незаконної обробки.
10.8. Виконавець повідомляє, що Замовник, як суб'єкт персональних даних, має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», повний текст закону розміщено за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text.

11. Форс-мажорні обставини

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
11.2. Виконавець у разі неможливості виконувати зобов’язання за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), повинен повідомити Замовника про їх настання/припинення шляхом розміщення електронного повідомлення на Сайті чи Платформі. Таке повідомлення є належним підтвердженням настання відповідних обставин і, також, в подальшому, на вимогу Замовника по Договору, може бути наданий документ компетентного органу, до сфери діяльності якого відноситься встановлення факту наявності відповідних обставин.
11.3. У випадку виникнення обставин непереборної сили для Замовника, Замовник зобов’язаний повідомити про таке Виконавця протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення таких обставин або з моменту виникнення у Замовника можливості повідомити Виконавця про виникнення для Замовника обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Після припинення дії обставин непереборної сили, Замовник повідомляє про таке припинення Виконавця протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у Замовника можливості повідомити Виконавця про припинення дії обставин непереборної сили.
11.4. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 20 (двадцяти) календарних днів поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
11.5. Сторони підтверджують, що вони розуміють та погоджуються з існуванням форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), а саме – військової агресії Російської Федерації проти України, що стало підставою введення правового режиму воєнного стану із 05 години 30 хвилин «24» лютого 2022 року, що підтверджено Листом Торгово-промислової палати України №024/02.0-7.1 від «28» лютого 2022 року. При цьому, Сторони погодили, що у разі проведення активних бойових дій на території місцеперебування Виконавця, тривалість надання Послуги може бути збільшена у зв’язку з його тимчасовим призупиненням, і Замовник не має права відмовитися від Договору. ​

12. Інші умови договору

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту визначеного в п. 1.5. Договору, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його розірвання та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли: Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата; Замовник не скористався послугами Виконавця з власної ініціативи.12.2. Замовник має право в односторонньому порядку в будь-який момент відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Виконавця не менше, ніж за 7 (сім) днів до передбачуваної (бажаної) дати відмови від Договору. В такому випадку Замовник надалі не має права користуватися Послугами Виконавця, а грошові кошти, перераховані за цим Договором, Замовнику не повертаються і жодним чином не компенсуються. Для відмови від отримання Послуг Замовнику також достатньо не здійснювати оплату за такі Послуги.12.3. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за цим Договором. При цьому, Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за цим Договором, є дійсною.12.4. Цей Договір розміщено на Сайті 16 серпня 2023 року.
Додаток №1 до Публічного договору про надання інформаційних та освітніх послугПравила комунікації в чатах та інші умови надання Послуг

13. Реквізити виконавця

ФОП Романюк Іванна Станіславівна
Місцезнаходження: Україна, 45605, Волинська область, Луцький район, село Боратин, вулиця Чорновола, 48а
РНОКПП: 3466410646
р/р: IBAN: UA203052990000026006030813048 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”